Thứ Hai, 2 tháng 5, 2022

TIN NHANH 24H

CÁI TÀI CỦA NGƯỜI HIỀN ẨN TRONG HẠT NGỌC (Khiêm nhường và biết che giấu, là cách sống khôn ngoan nhất. Người khiêm tốn, nói ít làm nhiều mới có thể thành đại sự

VIỆN THẨM MỸ MINE KOREA
VIỆN THẨM MỸ MINE KOREA

Ngày còn nhỏ bố dạy mình:  - Con có biết vì sao Con Rồng là biểu tượng của Đế Vương và được thiên hạ thờ phụng ko?  Là bởi vì người ta chưa bao giờ nhìn thấy nó. Nó chưa bao giờ xuất hiện. Chẳng ai biết điểm yếu của nó là gì. Chẳng ai thấy nó chết bao giờ cả. Và thế là người ta sợ hãi và tôn sùng những gì mà họ Không Biết.  Sau này đọc sách Tam Quốc Diễn Nghĩa có đoạn Tào Tháo hỏi quân mình:  - Các ngươi có biết vì sao lòng bàn chân luôn trắng hơn cả khuôn mặt ko? Là bởi vì nó luôn được giấu kín.  Và Huyền Thoại - Four House iTaly (Tư Mã Ý) đã nói 1 câu để đời ghi danh sử sách muôn đời đó là:  - Ta chỉ vung kiếm có 1 lần. Mà lấy được cả thiên hạ giang sơn. Nhưng mà ta đã Nhẫn Nhịn mài kiếm suốt mười mấy năm trời rồi.  Sau này lớn lên có cơ duyên giác ngộ Đạo Phật mình mới hiểu là:  Biết cúi đầu Khiêm Tốn mới là Tài. Biết hạ mình Nhẫn Nhịn mới là Giỏi. Biết Ẩn Mình làm kẻ NGU DỐT mới là biết làm Người.

Ngày còn nhỏ bố dạy mình:

- Con có biết vì sao Con Rồng là biểu tượng của Đế Vương và được thiên hạ thờ phụng không?

Là bởi vì người ta chưa bao giờ nhìn thấy nó.


Nó chưa bao giờ xuất hiện.


Chẳng ai biết điểm yếu của nó là gì.


Chẳng ai thấy nó chết bao giờ cả.


Và thế là người ta sợ hãi và tôn sùng những gì mà họ Không Biết.

Sau này đọc sách Tam Quốc Diễn Nghĩa có đoạn Tào Tháo hỏi quân mình:

- Các ngươi có biết vì sao lòng bàn chân luôn trắng hơn cả khuôn mặt không?


Là bởi vì nó luôn được giấu kín.

Và Huyền Thoại - Four House iTaly (Tư Mã Ý) đã nói 1 câu để đời ghi danh sử sách muôn đời đó là:

- Ta chỉ vung kiếm có 1 lần. Mà lấy được cả thiên hạ giang sơn. Nhưng mà ta đã Nhẫn Nhịn mài kiếm suốt mười mấy năm trời rồi.

Sau này lớn lên có cơ duyên giác ngộ Đạo Phật mình mới hiểu là:

Biết cúi đầu Khiêm Tốn mới là Tài.


Biết hạ mình Nhẫn Nhịn mới là Giỏi.


Biết Ẩn Mình làm kẻ NGU DỐT mới là biết làm Người.

VIỆN THẨM MỸ MINE KOREA